Grondwerken en graafwerken

Sinds 2006 al, kan je bij ons terecht voor alle grond- en graafwerken. We helpen je met het uitgraven van funderingen, plaatsen je kelder en graven je bouwput, vijver of zwembad. Ook voor het ophogen, afgraven en afvoeren van grond kan je op ons een beroep doen. We leveren precisiewerk voor aannemers én particulieren.

Een greep uit onze grondwerken en graafwerken:

  • Uitgraven van bouwput, kelder, kruipruimte, fundering, tuin, vijver, zwembad …
  • Bouwrijp maken van kavels en terreinen aan de hand van drainering, ontbossing of sanering
  • Aanvullingswerken, nivelleringswerken en grondstabilisatiewerken
  • Leveren, installeren en plaatsen van waterputten, septische putten en keerwanden.
  • Leveren van gerecycleerde betonproducten, zand, teelaarde, steenslag, stabilisé en allerlei soorten grind

Je kan in alle omstandigheden rekenen op een uitgebreid machinepark, een goede voorbereiding en ervaren medewerkers. We staan garant voor een accurate en reglementaire uitvoering van de werken.